Internetowe Biuro Ogłoszeń zakończyło działalność

W celu nadania ogłoszenia do Gazety Wyborczej prosimy
o kontakt z Telefonicznym Biurem Ogłoszeń
tel. (0-22) 555 55 55
bądź wysłanie maila na adres:
reklama@agora.pl